- Napirend utáni felszólalás az Országgyűlésben 2013. április 8-án-

Köszönöm a szót, Elnök úr! Tisztelt Ház, kedves Képviselőtársaim!


81 évvel ezelőtt született Antall József, a rendszerváltoztatás miniszterelnöke. Most, amikor fejet hajtunk emléke előtt itt az Ország Házában, mely 2010 óta a Nemzet Háza is, érdemes feltennünk a kérdést:
Ki volt és mit tett Antall József?
    Mindenek előtt humanista demokrata volt, aki politikai célkitűzéseinek elérése során mindig betartotta a törvényességet, és szem előtt tartotta az emberiességet.
Elkötelezett magyar hazafi volt, aki lélekben, érzésben 15  millió magyar miniszterelnöke kívánt lenni.
Kiemelkedő európai politikus volt, aki a magyarság problémáit európai, ezen belül meghatározóan közép-európai összefüggésekben vizsgálta, aki ismerte a térség népeinek történelmét, ezért megértette a kor kihívásait, és azokra mindenki érdekeit figyelembe vevő válaszokat tudott adni.
Végül fia volt idősebb Antal Józsefnek, aki az oly sok szörnyűséget hozó XX. század derekán minisztériumi vezető beosztású köztisztviselőként lengyel menekültek, francia hadifoglyok és zsidó üldözöttek ezreit mentette meg, aki politikusként szembeszállt mind a német, mind pedig az orosz megszállókkal. Az ifjabb Antall Józsefnek tehát volt honnan merítenie emberséget, magyarságot, európaiságot.
Tisztelt Képviselőtársaim! Nézzük meg mit tett Magyarország kommunizmus utáni elsőként szabadon választott miniszterelnöke?
Mindenek előtt humanista demokrataként Magyarországon békés úton megteremtette a parlamentáris demokráciát, olyan közjogi és politikai intézmény-rendszert hozott létre, mely biztosította az ország politikai stabilitását. Ez tette lehetővé, hogy az elmúlt 23 évben minden kormány kitöltötte teljes mandátumát, ami egyedülálló egész Közép- és Kelet-Európában. Ez volt Magyarország sikereinek egyik záloga 2002-ig, és ez ad biztos hátteret a 2010-ben elkezdett folyamatnak, mely a rendszerváltoztatás megkésett befejezését hivatott elvégezni.
Elkötelezett magyar hazafiként 1990 júniusában kijelentette, hogy lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Azzá is vált. A Kárpát-medencében, a mai Magyarország határain kívül élő mintegy 3,5 millió magyar sorsát az akkor adott lehetőségek keretein belül egyengette, kisebbségi jogaik érvényesítésének kérdését kivitte az európai politika színterére. Ennek során minden esetben jogokat, érdekeket védett, miközben másokét soha nem sértette. Ezzel megteremtette a nemzeti kisebbségi kérdés kezelésének magyar modelljét, a békés utat, amely a kollektív jogok biztosítását a törvényesség betartásával, parlamentáris eszközökkel kívánja elérni.
Kiemelkedő európai politikusként nemcsak a transzatlanti gondolat elkötelezett híve volt, hanem felismerte a regionális együttműködés fontosságát, többek között létrehozta a Visegrádi Együttműködést, aktívan részt vett más regionális és szubregionális formációk létrehozásában, úttörő tevékenységet végzett az eurórégiók létrehozásában.
Antall József történészként nagyon jól ismerte a múltat, értette korának politikai és társadalmi kihívásait, európai kitekintésben is, és elemző gondolkodóként sok tekintetben belelátott a jövőbe is. 1991-ben pontosan felmérte Jugoszlávia felbomlásának folyamatát. Tisztában volt azzal, véres háború lesz, ha a világ nem ismeri el azonnal Horvátország és Szlovénia függetlenségét. Hosszú ideig hiába győzködte Bush elnököt, Margaret  Thatchert és Helmut Kohlt, mire megértették szavát, sok vér folyt déli szomszédságunkban. 1993-ban, röviddel halála előtt, pontosan tudta mi fog történni a következő években a Balkánon, Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban, ha a nemzetközi közösség nem lép fel határozottan a népek önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében. Hasonlóan felvázolta, hogyan látja Oroszország fejlődését. Mindenben igaza lett.Antall József egész életét, különösen politikai pályafutását, szolgálatnak tekintette. Hitvallása szerint élt, melyet így fogalmazott meg: „Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg nemzetemnek haszna van belőle. Teszem, amíg tudom.” 1993. december 12-ig, korai tragikus haláláig tudta. Addig tette is.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Módosítás: ( 2013. szeptember 18. szerda, 08:27 )