A Magyar – Horvát Baráti Kör elnöksége ismételten örömét fejezi ki, hogy Horvátország immár több mint öt hónapja az Európai Unió teljes jogú tagja.
A milosevicsi agresszió következményeinek felszámolása hosszú időt vett igénybe, amit bizonyos külső körülmények tovább növeltek. Magyarország sokoldalú segítséget nyújtott délnyugati szomszédjának a történelmi barátság és a jelenkori érték- és érdekazonosság alapján.
Minden adott tehát, hogy közel egy évszázados megszakítás után a két nemzet ismét egy unió keretén belül a legszorosabb együttműködésben éljen, gazdagítsa a két ország népének életét, védje kulturális értékeit, közösen lépjen fel nemzeti érdekeinek érvényesítéséért.
Meggyőződésünk, hogy ezt a jövőbeli legszorosabb együttműködést nem zavarhatja meg semmiféle szinguláris érdek, vélt vagy valós presztízskérdés.
A két nemzet azonos értékrenden és közös érdekeken alapuló, a szó valódi értelmében vett stratégiai partnersége minden másnál fontosabb, mindenek felett áll.
Ezt a felismerést tükrözi a Magyar Országgyűlés és a Horvát Szábor szándéka, mi szerint parlamenti határozatba kívánják foglalni, Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésnapja legyen a Magyar - Horvát Barátság Napja.
A Magyar – Horvát Baráti Kör örömmel üdvözli e szándékot, és a maga erejéből minden eszközzel igyekszik hozzájárulni e kezdeményezés sikeréhez, a két nép barátságának és együttműködésének elmélyítéséhez.

Budapest, 2013. december 11.


Csóti György                     Faragó Zoltán                      Horváth Ágnes

Horváth János                    Jeszenszky Géza                 Karagics Mihály

Nógrádi László                  Skenderovic Marin              Vitézy Tamás